Rochen uusi täsmälääke sai myyntiluvan aggressiiviseen rintasyövän hoitoon

Euroopan lääkevirasto (EMA) on myöntänyt myyntiluvan Perjetalle (pertutsumabi) hoidoksi potilaille, jotka sairastavat HER2-positiivista levinnyttä rintasyöpää. Perjeta on hyväksytty käytettäväksi yhdessä Herceptinin (trastutsumabi) ja dosetakselin kanssa aikuisilla potilailla, jotka sairastavat HER2-positiivista levinnyttä tai paikallisesti uusiutunutta rintasyöpää, jota ei voida leikata, ja joiden levinnyttä rintasyöpää ei ole aikaisemmin hoidettu HER2-reseptorin toimintaa estävällä lääkityksellä tai solunsalpaajahoidolla.

”Myyntilupa on tulosta vuosia kestäneestä tutkimustyöstä, jota on tehty HER2-reseptorin signaalireitin parissa. Olemme tyytyväisiä, kun voimme tarjota uuden hoidon tätä aggressiivista tautimuotoa sairastaville potilaille,” toteaa lääketieteellinen johtaja Klaus Tamminen. ”Perjetan, Herceptinin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmä on ensimmäinen hoito, joka merkitsevästi pidentää elinaikaa verrattuna aikaisempaan vakiohoitoon, Herceptinin ja solunsalpaajan yhdistelmään.”

Euroopan myyntilupa myönnettiin sen jälkeen, kun Cleopatra-tutkimus osoitti, että Perjetan, Herceptinin ja solunsalpaajien yhdistelmähoitoa saaneiden potilaiden taudin etenemisvapaan ajan mediaani kasvoi 6,1 kuukautta ja kuoleman riski laski 34 prosenttia.

Perjeta on osa Rochen täsmälääkehoidon ohjelmaa. Sen vaikutus kohdistuu HER2- reseptoriin, joka on HER2-positiivisten rintasyöpäsolujen pinnalla runsaana esiintyvä proteiini. Potilaalle tehdään diagnostinen HER2-testi, jonka avulla voidaan todeta, onko rintasyöpä HER2-positiivista tyyppiä. Perjeta täydentää Herceptin-hoidon vaikutusta, sillä lääkkeet kohdistuvat HER2-reseptorin eri osiin.

Herceptin oli ensimmäinen HER2-positiivisen rintasyövän hoidoksi kehitetty monoklonaalinen vasta-aine ja se on pidentänyt potilaiden elinajan ennusteen samalle tasolle kuin HER2-negatiivisessa rintasyövässä. Ennen Herceptin-hoitoa elinajanennuste oli lyhyempi potilailla, joilla oli diagnosoitu HER2-positiivinen rintasyöpä verratuna HER2- negatiivista rintasyöpää sairastaviin potilaisiin.

Perjetalle on nyt myönnetty myyntilupa EU:n alueella, Yhdysvalloissa ja Sveitsissä hoidoksi HER2-positiivista levinnyttä rintasyöpää sairastaville potilaille, jotka eivät ole saaneet aikaisempaa hoitoa levinneeseen sairauteensa. Uusia maakohtaisia myyntilupia odotetaan vuoden 2013 aikana.

PERJETA
Perjeta estää HER2-reseptorin pariutumisen eli dimerisaation muiden HER-reseptorien (EGFR/HER1, HER3 ja HER4) kanssa. HER2-reseptorien dimerisaatio aktivoi kasvaimien kasvua ja lisää niiden selviytymistä. Perjetan sitoutuminen HER2-reseptoriin saattaa myös lähettää immuunipuolustusjärjestelmälle käskyn tuhota syöpäsolut. Perjetan, Herceptinin ja solunsalpaajan yhdistelmällä voidaan entistä tehokkaammin estää HER-välitteisiä signaalireittejä.

Taustatietoa rintasyövästä

Rintasyöpä on maailmanlaajuisesti yleisin syöpätyyppi naisilla. Maailmassa todetaan joka vuosi 1,4 miljoonaa uutta rintasyöpätapausta, ja vuosittain yli 450 000 naista kuolee tautiin. HER2-positiivisessa rintasyövässä epidermaalisen kasvutekijäreseptorin (HER2) määrä syöpäsolujen pinnalla on kohonnut. Tämä HER2-positiivisuus ilmenee 15-20 prosentilla rintasyöpää sairastavista naisista. HER2-positiivinen syöpä on erityisen aggressiivinen rintasyöpätyyppi.

LÄHDE: http://www.medicinenuntium.mediaparkki.com/?p=857